20 Festiwal Szekspirowski

10 dni / 32 grupy teatralne
w Gdańsku

29 Lipca – 7 Sierpnia

Złoty Yorick 2016 oraz nagrody SzekspirOFF 2016

8 sierpnia 2016 by Natalia Wiercinska0

Rozstrzygnięcie Konkursu o Złotego Yoricka 2016 oraz wyniki konkursu SzekspirOFF 2016. Zdjęcia: D. Linkowski

Tegorocznym zdobywcą Złotego Yoricka w 23. konkursie na najlepszą polską inscenizację dzieł dramatycznych Williama Szekspira oraz utworów inspirowanych dziełami Williama Szekspira w sezonie 2015/2016 jest Teatr Powszechny w Warszawie za spektakl „Juliusz Cezar” w reżyserii Barbary Wysockiej.

Jury w składzie: Jacek Kopciński, Barbara Świąder-Puchowska i Jacek Wakar decyzję podjęło jednogłośnie. W uzasadnieniu czytamy:„Juliusz Cezar” w reżyserii Barbary Wysockiej łączy w sobie bardzo nowoczesne myślenie o Szekspirze – w kontekście teatru politycznego – i to teatru, który wychodzi poza prosty teatr aluzyjny. Wielka w tym zasługa zarówno reżyserki, która świetnie interpretuje Szekspira, jak i scenografki Barbary Hanickiej – fotele teatralne, które są rzymską trybuną, ale także Rzymem, który płonie. To także zespołowo bardzo równo, dynamicznie i silnie zagrane przedstawienie. Wysocka wnikliwie zinterpretowała tekst dramatu Williama Szekspira, a drobne wtręty reżyserskie jedynie podkreślają to, co napisał autor. Nie jest to typowa dla współczesnego teatru politycznego sytuacja. Współcześni reżyserzy nader często osadzają na kanwie tekstu Szekspira własną opowieść. Tu mamy do czynienia z próbą głębokiego odczytania tekstu, który rozpoznajemy jako niezwykle aktualny. A Szekspir w „Juliuszu Cezarze” doskonale opisał mechanizm przewrotu politycznego. Odkrył, że dokonana zbrodnia, przemoc, gwałt, zawsze w końcu nas doganiają. Że nie można budować niczego dobrego na aktach przemocy i terroru.

 

Rozstrzygnięcie Konkursu w Nurcie SzekspirOFF 2016
odbywającego się w ramach 20. Festiwalu Szekspirowskiego w Gdańsku
Jury w składzie: Adam Orzechowski – przewodniczący oraz Jadwiga Możdżer i Paweł Aigner, po obejrzeniu 24 wydarzeń artystycznych w dniach od 29 lipca – 7 sierpnia 2016 roku, mając do rozdysponowania łączną pulę nagród w wysokości 16.400 PLN, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Nagroda Główna w wysokości 6.000 PLN dla Przemysława Wasilkowskiego za spektakl „Sam” – za wybitną kreację aktorską, osobistą i szczerą wypowiedź twórczą oraz wielowymiarową inspirację „Hamletem”,
– Dwie równorzędne Nagrody Drugie w wysokości 3.000 PLN – dla: spektaklu „Córki Leara” z Akademii Teatralnej w Warszawie w reżyserii Darii Kopiec oraz spektaklu „Czekając na Otella” Teatru EKIPA w reżyserii Jana Naturskiego – za konsekwentną i spójną wypowiedź teatralną i swobodne poruszanie się w różnorodnych konwencjach teatralnych,
Nagroda Trzecia 2.500 PLN – dla Teatru PAPAHEMA za spektakl „Macbett” pod opieką reżyserską Mateusza Przyłęckiego – za interpretację kondycji współczesnego świata przez pryzmat sztuki Eugene Ionesco oraz zastosowanie różnych technik aktorskich i pełną młodzieńczej energii kreację zespołową,
Wyróżnienie w wysokości 700 PLN – dla Niepublicznego Policealnego Studium Musicalowego CAPITOL za spektakl „Oczy paść będę cieniem” w reżyserii Mikołaja Woubisheta – za ofiarność i determinację zmierzenia się z najtrudniejszymi monologami Williama Szekspira,
Wyróżnienie w wysokości 700 PLN – dla zespołu PELETON za spektakl „Szekspiracje” – za osobowość sceniczną i poczucie humoru,
Wyróżnienie w wysokości 500 PLN – dla Heleny Ganjalyan za spektakl „MELT” – za inspirujące zmierzenie się z postacią Ofelii i poszukiwanie własnego języka teatralnego.